Rehberlik

Anasayfa >Rehberlik
Rehberlik - Ostim OSB Teknik Koleji

Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik konusu, lise düzeyinde eğitim alan öğrenciler için her zaman önem taşıyan bir konu olmaktadır. Değişen dünya farklı değişim seçenekleri sunar. Bireyler kendi hayatları hakkında kendi kararlarını verme özgürlüğüne sahiptir. Bireyin karar verebilmek için yeteneklerinin, kapasitelerinin ve çevresindeki olasılıkların farkında olması gerekir. Kurumumuzun rehberlik servisinin işi, kişinin seçenekleri görmesine ve seçim özgürlüğünü kullanabilmesi için doğru seçimleri yapmasına yardımcı olmaya çalışmaktır.

Rehberlik hizmetlerinin temelinde, insan hakları ve sorumluluklarıyla yakından bağlantılı demokratik ve insani bir anlayış bulunur. Saygı, diğer kişiye değerli bir varlık gibi davranmak ve onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak anlamına gelir.

Rehberlik; danışmanlara ve öğretmenlere saygının bir göstergesi, öğrencileri dikkatle dinlemek, ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, gerekli gördükleri bilgi ve desteği sağlamak ve öğrencilerin kendi sorunlarını çözmelerine yardımcı olmaya çalışmaktır.

Öğrenci Odaklı Yaklaşım

Kurumumuz rehberlik servisi olarak sene başından itibaren öğrencileri daha yakından tanımak adına birebir görüşmeler yapılmaktadır. Rutin olarak öğrenci kendi doğal sosyal ortamında gözlemlenir, sosyal becerileriyle ilgili takip edilir, yol gösterilir ve tüm bunlar rapor edilir.

Rehberlik servisi, öğrencilerin kendine has özellikleri, psikososyal gelişimleri, yetenek tercihleri ​​ve akademik gelişimleri dikkate alınarak yapılan çalışmalardır. Öğrenciler, yıl boyunca çeşitli gözlemler ve teknikler yoluyla öz farkındalık geliştirirler. Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları ve geliştirmeleri için destekleyici etkinlikler rehberlik servisi tarafından sağlanır.

Rehberlik servisi, belirli periyotlar şeklinde uygulanan deneme sınavlarını hazırlar, denemelerin ölçme ve değerlendirmesini titizlikle yapar. Tüm eksiklikleri tespit ederek bu eksiklikleri kapatma odaklı çözümler sunar. Tespit edilen noktalarda ders çalışma programı, etüt, zorunlu çalışma programı gibi çalışmalar tatbik eder.

Veliler ile İletişim

Kurumumuz rehberlik servisi, sadece öğrenciler için değil veliler için de araştırmalar yapmaktadır. Okulumuzda bireysel toplantılar ve eğitim faaliyetleri ile velilerimizle bir araya geliyoruz. Veli görüşmeleri, velinin bireysel ihtiyaçlarına göre veya rehberlik servisinin gerekli gördüğü şekilde yapılmaktadır. 

Bu durum, veliler ve öğretmenler arasında köprü olur, doğru iletişimi sağlar. Öğrencinin ders içerisindeki tutum ve davranışları ile ilgili değerlendirme yapıp bilgi verir. Rehberlik derslerinde müfredata uygun rehberlik etkinlikleri yürütülür.

Ostim OSB Teknik koleji - Eğitimde Güçlü İş Birliği

Eğitimde Güçlü İşbirliği !

Teknolojik altyapısı güçlü bir meslek eğitimi modelinin ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu biliyoruz. Güçlü işbirliklerimiz ile eğitimde standartları yükseltiyoruz.

Detaylı Bilgi Alma

Detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurun.