Mezun Kazanımları

Anasayfa >Mezun Kazanımları
M.T.O.K - Ostim OSB Teknik Koleji

Mezun Kazanımları ve M.T.O.K.

Mezun Kazanımları

Yeşil enerji olarak da bilinen yenilenebilir enerji, sınırlı hammaddelere dayalı kaynaklardan üretilmeyen, tükenmeyen veya kendi kendini yenileyemeyen enerji olarak tanımlanabilir. Günümüzde en yaygın yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve güneştir. Rüzgar ve güneş enerjisi genellikle ısı ve elektriğe dönüştürülür ve insan hizmetlerine sunulur. Tüm dünya gibi ülkemizin de yenilenebilir enerjiye geçişi halen hızla ilerlemektedir. Endüstri hızla büyüyor ve bu alanda nitelikli, kendi kendini yetiştirmiş , yetenekli meslek elemanları sayısında ciddi bir eksiklik durumu söz konusudur. Yenilenebilir Enerji ve Bilişim Teknolojileri; rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi sistemleri ile ilgili becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitim ve öğretim alanıdır. Bu öğretim aşamasında akademik eğitim ile mesleki eğitim bir arada verilir. Verilen eğitimler sonucunda amaç yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarında endüstrinin ihtiyaçlarına ve bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre gerekli mesleki becerilere sahip nitelikli, donanımlı meslek elemanları yetiştirmektir. Bu eğitim modeli çerçevesinde yetiştirilecek olan öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olduklarında;

• Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulması ve işletilmesinde ülkenin yabancılara olan bağımlılıklarını büyük oranda azaltacaktır.
• Aldıkları akademik eğitim ve mesleki eğitim kazanımları ile hakim oldukları alanda kendi iş yerlerini kurabileceklerdir.
• Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyetlerde bulunan özel şirket ve kurumlarda çalışabileceklerdir.
• Ortaöğretim KPSS sınavına girerek, bu alandaki kadrolara atanabileceklerdir.
• Üniversite sınavına girdiklerinde; bu alandaki mühendislik bölümlerinden birini tercih ederek mesleki eğitimin devamlılığını sağlayacaklardır.

MTOK

MTOK, Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kısaltmasıdır. MTOK, Üniversite tercih klavuzlarında bir bölümün yanında paragraf içerisinde yazıyorsa bölüme sadece ilgili meslek teknik lisesinden mezun olan öğrencilerin girebileceği anlamına gelir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından eğitim alan öğrenciler için YKS sınavı ile bir mühendislik bölümüne yerleşmesi zordur. Çünkü 9. sınıftan sonra daha fazla meslek dersi alan ve YKS sınav içeriğini oluşturan ders ve konuların çoğunu göremeyen meslek lisesi ve teknik lise öğrencileri bu nedenle YKS sınavı rekabetinde geri kalmaktadırlar. Bu uygulamanın MTOK tarafından hayata geçirilmesinin getirdiği yenilik, bu okullara sadece ilgili mesleki-teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yerleştirilebilmesidir. Bu sayede teknik üniversiteler kurulmuş ve mesleki teknik liselerden mezun olan öğrenciler için başta mühendislik olmak üzere daha fazla bölüm açılmıştır.

Mesleki ve teknik eğitimdeki MTOK öğrencileri dışındaki genel lise öğrencileri (Sağlık, Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler liseleri vb.) MTOK alanında bulunan fakültelere girmeye hak kazansalar dahi bu bölümlerde okuyamaz, eğitim alamazlar. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için MTOK OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) 0,12 ile çarpılır ve ek puan veya ayrıcalık verilmez.

Bu yüksek öğretim programlarına yerleştirilmiş olan öğrenciler, eksik matematik ve fen derslerine göre hazırlanmış bir yıllık süreci kapsayan eğitim alırlar. Yüksek öğretim kurumlarında verilen eğitimler daha çok uygulamalı olmaktadır ve mesleki kazanımların devamlılığı için son derece önemlidir. Bu eğitimleri alan öğrenciler 8 yarıyıllık eğitimlerinin son döneminde ayrıca iş yeri eğitimi alacaklardır.

MTOK Sistemi Avantajları

MTOK sisteminin bilinen en büyük avantajı Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki eğitimlerini tamamlayıp mezun olan öğrenciler, çok daha düşük puanlar ile ilgili fakültelere yerleşebiliyor. Ancak bu avantajdan tam anlamı ile yararlanılabilmesi için öğrencilerin mezun oldukları alan ile ilişkili bir fakülte tercih etmesi gerekiyor. Yenilenebilir Enerji ve Bilişim Teknolojileri programından mezun olan olan öğrencilerin tercih edebileceği yükseköğretim kurumları ise;

• Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.)
• Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.)
• Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.)
• Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
• Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)

Puan Önceliği

Ortaöğretim başarı puanı hesaplanmasında, puan avantajı vardır. Ostim Teknik Koleji öğrencilerine üniversiteye girişte avantaj sağlamaktadır.

Tercih Önceliği

M.T.O.K. ; Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversitelerin Teknoloji Fakültelerinde açılan M.T.O.K. kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. Tercih kılavuzunda Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerinin yanında M.T.O.K. yazıyorsa öncelikli kontenjan anlamına gelmektedir. M.T.O.K. kontenjanlarına Mesleki ve Teknik Lise mezunları yerleştirilir. Kontenjanların boş kalması durumunda diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjana yerleştirilecektir.

Ostim OSB Teknik koleji - Eğitimde Güçlü İş Birliği

Eğitimde Güçlü İşbirliği !

Teknolojik altyapısı güçlü bir meslek eğitimi modelinin ülkemizin ve gençlerimizin geleceği için en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu biliyoruz. Güçlü işbirliklerimiz ile eğitimde standartları yükseltiyoruz.

Detaylı Bilgi Alma

Detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurun.